Ageas kondigt opnieuw belangrijke steun aan voor de Fortisschikking

PERSBERICHT     Brussel, 27 juni 2016 – 17u45 (CET)

Ageas kondigt vandaag aan dat het ook een akkoord heeft bereikt met Meester Geert
Lenssens, van het Brusselse advocatenkantoor SQ Law, die een aantal juridische
procedures in verband met de gebeurtenissen van 2007 en 2008 bij Fortis heeft opgestart.
Mr Lenssens zal, in overleg met zijn klanten, toetreden tot het schikkingsvoorstel dat
Ageas op 14 maart 2016 trof voor alle lopende burgerlijke rechtszaken. Naast de initiële ondertekenaars Deminor, Stichting FortisEffect, SICAF en VEB wordt deze overeenkomst ondertussen ook ondersteund door Dhr. Arnauts, en vanaf vandaag dus ook door Mr. Lenssens.
Het feit dat Mr. Lenssens de schikkingsovereenkomst steunt, heeft geen invloed op de grootte van het  schikkingsbedrag van EUR 1.204 miljoen dat werd afgesproken voor de compensatie van aandeelhouders  die hiervoor in aanmerking komen. De overeengekomen criteria voor compensatie blijven onveranderd en
zullen ook gelden voor de claimanten die door Mr. Lenssens worden vertegenwoordigd.
Ageas zal Mr. Lenssens vergoeden voor de kosten die zijn klanten opliepen in de verschillende procedures die hij opstartte met betrekking tot de gebeurtenissen van 2007 en 2008 bij Fortis.
Mr. Lenssens zal zijn burgerlijke procedure en de civiele tussenkomst in de strafprocedure schorsen.
Bart De Smet, CEO Ageas: “We verwelkomen de steun die Mr. Lenssens en zijn cliënten toezeggen aan de schikking. Dit impliceert dat intussen alle meest significante partijen het schikkingsvoorstel steunen waardoor de kans om deze langlopende geschillen omtrent het Fortisverleden volledig en finaal af te sluiten, sterk is toegenomen.”
Geert Lenssens: “Ik sta in deze zaak een relevante groep Belgische aandeelhouders bij verenigd onder  Aandeelhouders Syndicaat Fortis (ASFORTIS), die zich onderscheiden hebben in de diverse procedures.
Zo heb ik indertijd de eerste strafklacht neergelegd. Ik denk ook dat die aandeelhouders de meest kritische zijn omdat zij zich tot nu toe niet hebben uitgesproken over het schikkingsvoorstel in het kader van de WCAM. Er werd, zoals steeds, niet over één nacht ijs gegaan. Alle aspecten van het schikkingsvoorstel
werden zorgvuldig onderzocht. Wij kwamen tot de conclusie dat er met deze schikking in het dossier zoals het nu voorligt alleen maar winnaars zijn. Het leek ons ook niet onbelangrijk om hierbij de meer emotionele elementen te laten onderscheiden van de rationele argumenten. Wij denken dan ook dat ons akkoord met de schikking een sluitsteen kan vormen in de lopende geschillen tegen Ageas.”
Zoals bekendgemaakt, werd op 23 mei 2016 bij het Gerechtshof Amsterdam een verzoek neergelegd om het schikkingsakkoord van 14 maart 2016 bindend te verklaren [zie persbericht 037].
Voor meer informatie over de schikking en de relevante procedures verwijzen we naar de daartoe voorziene website FORsettlement.com. Vragen over deze schikking kunnen worden gemaild naar: info@forsettlement.com.